Life at Khaitan

Fostering Leadership Skills

and Teamwork 

Results

CBSE Results(Class X)

Manan Gupta
99.6%
Pratham Jain
98.6%
Nishita Gupta
98.2%
Tanuja Bhatt
98.2%
Saumya Karnwal
98.2%
Suyash Kapil
97.4%
Dev Aditya Tomar
97.2%
Kavya Jhunjhunwala
97%
Harshit Mittal
97%
Avni Nagar
97%
Deeksha
96.8%
Vanshika Jain
96.8%
Gaurika Sharma
96.8%
Prashant Pandit
96.6%
Tarun Bhatt
96.6%

CBSE Results(Class XII)

Mayank Singh
98.2%
Dhruv Gupta
97.8%
Shreya Moiley
97.6%
Rashi Kapoor
97.6%
Lakshita Thadyan
97.2%
Kritika Sethi
97%
K.V. Prashant Dwivedi
96.8%
Prateek Sinha
96.8%
Ashuditi Devbala
96.6%
Amit Kumar
96.2%
Himanshu Kumar
96.2%
Krishna Kulshreshtha
96%
Shreya Goel
96%
Arjun Sharma
95.6%
Yashaswini Gupta
95.4%

JEE Mains Qualifiers

Amit Kumar
Rank - 951
Prateek Sinha
Rank - 1304
Mayank Singh
Rank - 11504
Kartik Mohan Garg
Rank - 16250
Ankit Kumar
Rank - 20015
Himanshu Kumar
Rank - 28316
Dhruv Gupta
Rank - 29281
Naved Akhtar
Rank - 69089
Ujjwal Sachdeva
Rank - 70028
Tushar Goel
Rank - 125018

NEET Qualifiers

Palak Mittal
Score - 621
Abhay Sinsinwar
Score - 595
Yajus Sharma
Score - 595
Lakshita Thadyan
Score - 465
Shreya Goel
Score - 371
Tanya Yadav
Score - 370
Swati Garg
Score - 364
Nishant Tripathi
Score - 364
Aryan Raina
Score - 358
Simran Singh
Score - 350
Sakshi Negi
Score - 225
Tushar Kasana
Score - 160
Ishita Raghuvanshi
Score - 131
Ankita Rai
Score - 111

JEE Advance Qualifiers

Prateek Sinha
AIR - 244
Amit Kumar
AIR - 319
Mayank Singh
AIR - 6890
Himanshu Kumar
AIR - 13314
Dhruv Gupta
AIR - 13980

KVPY Qualifiers

Prateek Sinha
Amit Kumar
Kumar Saurav
X